SRBIJA BEZ BARIJERA

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом

Центар за самостални живот особа са инвалидитетом Србије основале су 1996. године особе различитих врста инвалидности како би новооснована организација заступала права свих особа са инвалидитетом. На тај начин Центар је постао прва cross-disability организација окупљајући особе са инвалидитетом које повезују исти/слични проблеми везани за самостални живот.

Центар је тада окупио групу људи који су имали заједничку жељу да промовишу идеју о самосталном животу особа са инвалидитетом и заговарају стварање услова за примену ове филозофије у нашој земљи.

Након неколико година рада организације указала се потреба оснивањa локалних центара, па је тако од 2001. године до данас Центар постао мрежа 10 локалних организација. Данас, функцију председнице Центра за самостални живот инвалида Србије обавља др Милена Стојановић.

Центар је прва организација која се посебно бавила истраживањима у различитим областима важним за особе са инвалидитетом, као што је социјална заштита, запошљавање, приступачност, персонална асистенција, капацитети организација особа са инвалидитетом, питања жена са инвалидитетом и друго. До данас, Центар је реализовао и објавио 12 истраживања која су доступна на сајту Центра, у оквиру дигиталне библиотеке. Такође, Центар је објавио више од 20 других издања у едицији превода и/или других публикација из различитих области, публиковао три документарна видео филма и низ спотова.

Међународна сарадња такође је једна од важних активности, те је Центар један од оснивача и чланица Европске мреже за самостални живот (ЕНИЛ). Најзначајније постигнуће Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије је увођење услуге персоналне асистенције у Закон о социјалној заштити као социјалне услуге.

У оквиру Европског пројекта CARDS, у сарадњи са Европским форумом (ЕДФ), Центар је у периоду 2005. – 2006. година иницирао и организовао формирање Националне организације особа са инвалидитетом.

 

У сарадњи Центра за самостални живот особа са инвалидитетом Србије и Републичке изборне комисије, донета је одлука о обавезној провери приступачности бирачких места за особе са инвалидитетом на сваке две године, а израђен је водич за бирачке одборе како да особама са инвалидитетом олакшају приступ бирачким местима.

Кроз пројекте Центра ЕИДХР и УСАИД, у IX (2013. године) и XI (2016. године) сазиву Скупштине Србије иницирано је формирање Скупштинског радног тела које се бавило питањима особа са инвалидитетом.

Skip to content