SRBIJA BEZ BARIJERA

КАМПАЊА СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА

Kалендар значајних датума инвалидског покрета у републици србији

1. март – Међународни дан инвалидских колица

11. март – Међународни дан бубрега

21.март – Светски дан особа са Дауновим синдромом

2. април – Светски дан аутизма

5. мај – Европски дан самосталног живота

23 -29. мај – Недеља борбе против мишићне дистрофије

30. мај – Светски дан борбе против мултипле склерозе

7. септембар – Међународни дан оболелих од Дишенове мишићне дистрофије

21 – 27. септембар – Међународна недеља глувих

23. септембар – Међународни дан знаковних језика

6.октобар – Светски дан особа са церебралном парализом

9. октобар – Европски дан донације и трансплантације органа

13. октобар – Светски дан вида

15. октобар – Дан белог штапа

14. новембар – Међународни дан дијабетеса

3. децембар – Међународни дан особа са инвалидитетом

10. децембар – Дан људских права

Сектор за заштиту особа са инвалидтетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и Национална организација особа са инвалидитетом Србије у јануару 2020. године покренули су заједничку кампању „СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА”.

Кампања је осмишљена како би се појединачне активности које се реализују ради унапређења положаја особа са инвалидитетом одвијале под заједничким слоганом и препознатљивим визуелним идентитетом, као што су постављање рампи и лифтова на објектима јавне намене, реконструкције и опремања објеката за особе са инвалидитетом, обележавање значајних датума инвалидског покрета праћених вибер стикер кампањом, фото-конкурс и друго.

У оквиру кампање постигнути су значајнији резултати који су стратешким приступом и у сарадњи Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, НООИС-а и других савеза и удружења у Републици Србији, остварени у области унапређења положаја особа са инвалидитетом.

Kако би се особама са инвалидитетом омогућило пуно и равноправно учешће у животу заједнице, Сектор за заштиту особа са инвалидитетом подржао је реализацију различитих пројеката који за циљ имају побољшање приступачности, обезбеђивање адекватних услова за рад удружења, подизање свести друштвене заједнице о особама са инвалидитетом и унапређење квалитета живота особа са инвалидитетом јачањем њихових капацитета и стварања могућности за пуно и ефективно учешће и укљученост у све области друштвеног живота.

Skip to content