SRBIJA BEZ BARIJERA

О пројекту

Сајт СРБИЈА БЕЗ БАРИЈЕРА израђен је у оквиру пројекта Упознај ме кроз оно што стварам који реализује Невладина организација Маска, уз подршку Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Садржај сајта прати публикацију Упознај ме кроз оно што стварам која је приређена у оквиру истоименог пројекта.

Циљ пројекта је да представи стваралаштво особа са инвалидитетом, значај и улогу организација које их окупљају, као и резултате Сектора за заштиту особа са инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања остварене у периоду 2017-2022. година у партнерству са организацијама особа са инвалидитетом.

На сајту је представљен део резултата остварених пре свега у области приступачности, побољшања услова рада организација, инклузије и друго.

Представљен је и настанак и развој организација особа са инвалидитетом, и то 33 савеза који окупљају преко 500 локалних удружења у више од 100 локалних заједница у Републици Србији.

Такође је указано и на значај 61 предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом која послују у 26 локалне заједнице.

Заштита права и унапређење положаја особа са инвалидитетом захтева посвећеност, толеранцију, разумевање и предан рад, а пре свега партнерски однос са самим особама са инвалидитетом.

Верујемо да и наредном периоду партнерство државе и невладиног сектора неће изостати, јер само заједно можемо све.

Хвала савезима, удружењима, предузећима и појединцима на уступљеним подацима и фотографијама без којих пројекат не би било могуће реализовати.

НВО МАСКА

Skip to content