SRBIJA BEZ BARIJERA

Друштво мултипле склерозе Србије

Друштво мултипле склерозе Србије основано је 1974. године и представља кровну организацију за 17 МС удружења из читаве земље. Друштво заступа њихове интересе на републичком нивоу и ради на томе да постигне своје циљеве, високи квалитет и једнаки третман као и помоћ за људе са МС-ом широм Србије.

На иницијативу групе оболелих, а уз подршку проф. др Звонимира Левића, неуролога УКЦС и Силвије Ловри (оснивача светске федерације друштва за мултиплу склерозу) основано је Друштво мултипле склерозе Србије. Дрштво активно постоји и ради све ове године, усавршавајући и прилагођавајући своје опште и специфичне циљеве потребама особа оболелих од МС. Данас функцију председника друштва обавља Јасмина Брајковић.

Област деловања Друштва је социјална заштита, здравствена заштита, ванинституционално збрињавање/подршка и едукација, а визија је размена и ширење информација у вези са мултиплом склерозом, имајући у виду сва релевантна питања за људе који болују од ње; пропагирање развоја програма заједничких акција, уз учешће регионалних удружења за МС у Србији, у циљу унапређивања квалитета њихових активности и услуга; деловање ради изучавања и предлагања мера у циљу унапређивања аутономије особа с мултиплом склерозом и пропагирања њиховог пуног учешћа у друштву и подстицање истраживања свих врста која се односе на мултиплу склерозу, кроз признате медицинске и друге организације.

Главне активности које Друштво реализује уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом су организовање семинара, радионица, састанака, истраживања и издавање публикација у циљу остваривања планова зацртаних визијом Друштва.

Најзначајнија постигнуће Друштва је оснивање „Психосоцијалног саветовалишта” које ће 2023. године обележити 20 година рада, а кроз који је прошло око 6.000 корисника, међу којима се налазе како сами оболели, тако и чланови породица. Такође, значајно постигнуће Савеза је и постизање „златног стандарда“ у лечењу особа оболелих од мултипле склерозе.

Друштво је успело да се избори за свог представника у Комисији за доделу лековаза оболеле од МС која ради у саставу РФЗО.

Претпоставља се да у Србији од МС болује око 9000 људи, а у бази Друштва налази се преко 50 % укупног броја регистрованих. Едукација је један од пресудних фактора који утиче на квалитет живота оболелих, те друштво годинама уназад спроводи едукативни програм, почевши од предавања, радионица, семинара, штампаног материја, а сва онлајн предавања током трајања епидемије доступна су јутјуб каналу.

Последњи подухват и велики пројекат који је трајао за време пандемије ковидом 19, објединио је све области деловања Друштва, али и померио границе рада једне организације. Реч је о развоју мобилне апликације под називом „ Мој МС Свет” у којој се налазе све релевантне информације о обољењу, законске одредбе, али и много тога што је од пресудног значаја за саме оболеле и особе које брину о њима.

Скоро све организације у мрежи Друштва имају организоване креативне радионице из којих излазе сјајни производи, али важније од тога, њихов је циљ да окупе и оснаже саме оболеле.

Друштво мултипле склерозе Србије пуноправни је члан Европске платформе за мултиплу склерозу (ЕМСП).

Skip to content