SRBIJA BEZ BARIJERA

Мрежа...из круга - Србија

Мрежа…ИЗ КРУГА – Србија основана је 16. августа 2011. године. Историјат Мреже повезан је са почетком рада организације коју су 1997. године основале три жене са инвалидитетом које су, као важну област рада, препознале проблем насиља и дискриминације над женама са инвалидитетом. Тако је …Из круга – Београд прва организација основана искључиво ради пружања подршке женама са инвалидитетом.

Положај жена са инвалидитетом захтевао је потребу деловања широм Србије, како би се што брже, трајније и потпуније започеле кординисане активности заштите, потврђивања и проширивања права жена са инвалидитетом. Из тог разлога на иницијативу …Из круга – Београд почетком 2007. године и нове организације формирају се и у другим локалним самоуправама.

Мисија Мреже је да доприносе социјалној укључености, самосталности и животу без насиља жена са инвалидитетом, а визија је остваривање једнаких могућности у друштву за жене са инвалидитетом у Србији. Мрежа…Из Круга – Србија бави се унапређењем политика, смањењем дискриминације и повећањем видљивости жена са инвалидитетом, а посебно повећањем видљивости и унапређења положаја женаса инвалидитеом које су у ситуацији насиља.

Сектор за заштиту особа са инвалидитетом Министарства за рад, запошљавање борачка и социјална питања финансијски подржава рад Мреже која је развила сарадњу и са представницима локалних организација особа са инвалидитетом и органима државне управе.

Мрежа улаже континуиране напоре на подизању свести јавности о родној димензији инвалидности. Од 2013. године Мрежа… ИЗ КРУГА – Србија, манифестацијом под називом „НЕДЕЉА ЖЕНА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ”, сваке године у периоду од 17. до 24. новембра скреће пажњу јавности на положај жена са инвалидитетом у друштву.

У досадашњем раду Мрежа је организовала велики број активности које су за циљ имале, између осталог, да унапреде знање и компетенције СОС консултанкиња, информишу доносиоце одлука и ширу јавност о остваривању права жена са инвалидитетом, али и стицање знања жена са инвалидитетом из области женских права, јавног заговарања, грађанског активизма, дискриминације, репродуктивног здравља жена са инвалидитетом. Године 2016. Мрежа улази у програм оснаживања женских организација које се баве насиљем над женама са инвалидитетом у региону, а 2021. године покреже иновативни програм Академију лидерства за жене са инвалидитетом како би се повећао број младих жена са инвалидитетом, активисткиња из различитих градова у Србији, које имају знања и вештине да утичу на јавне политике на пољу женских људских права.

Имајући у виду да је дугогодишња председница организације …ИЗ КРУГА – Београд Лепојка Чаревић Митановски била пионирка у области заштите и унапређења положаја особа са инвалидитетом, посебно жена, организација …ИЗ КРУГА – Београд установила је годишњу награду „Лепојка Чаревић” која се додељује заслужним појединцима/појединкама, установама и организацијама за допринос унапређењу положаја жена са инвалидитетом.

Председница Управног одбора Мреже …Из круга – Србија је Сузана Илић.

Skip to content