SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести

Друштво за борбу против шећерне болести града Новог Сада основано је 1961. године и једна је од најстаријих дијабетолошких асоцијација у Европи. Из овог друштва поникао је Савез друштава Војводине за борбу против шећерне болести 1980. године, а из Савеза су даље поникле све дијабетолошке асоцијације у бившој Југославији. Председник Савеза је Радивој Мрачевић.

Савез је основан ради пружања терапијске подршке, побољшања квалитета живота и ублажавање неповољних животних околности особа са дијабетесом и особа са инвалидитетом којих је у АП Војводини 400.000, као и у циљу превенције, едукације, раног откривања дијабетеса и спречавања компликација изазваних дијабетесом.

Визија Савеза је да превенцијом, едукацијом, раним откривањем дијабетеса и саветодавно-терапијским радом смањи број оболелих од дијабетеса (посебно младе популације), као и да стручном едукацијом спречи компликације које воде ка инвалидности.

Најзначајније постигнуће Савеза је што чланице у својим локалним самоуправама врше саветодавно-терапијски рад, те су организовањем интерактивних радионица, саветовалиштва, округлих столова, предавања, презентација спасиле десетине хиљада особа са дијабетесом од инвалидности и смртних исхода.

Највећу подршку у раду Савезу пружа Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом. Како би се положај особа са дијабетесом у Републици Србији побољшао визија Савеза је да се у оквиру свих чланица обезбеди рад едукативних центара, односно саветовалиштва, где би се свакодневно вршио саветодавно-терапијски рад, едукација, превенција и рано откивање дијабетеса, уз помоћ локалне самоуправе, али и других државних органа.

Skip to content