SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез организација бубрежних инвалида Србије

Савез организација бубрежних инвалида Републике Србије основан је 5. фебруара 2006. године и окупља слободно удружене организације бубрежних болесника, особе на хемодијализи, трансплантиране, бубрежне инвалиде на перитонеумској и кућној дијализи и хроничне бубрежне инвалиде са територији Републике Србије. Савез је са циљем да побољша услове живота особа на дијализи и подигне свест о свим проблемима бубрежних болесника.

Савез окупа 29 локалних удружења са око 5.000 чланова, а функцију председника обавља Љубинко Тодоровић. Ради остваривања својих циљева Савез прикупља податке о свим бубрежним болесницима, обједињује и координира рад локалних организација, ради на унапређењу права у области социјалне, здравствене и правне заштите и сигурности својих чланова, иницира, помаже и прати рад научних скупова и предавања на тему нефропатије, дијализе и трансплантације и иницира и реализује многе друге активности које имају за циљ да побошљају живот бубрежних болесника.

Међу најзначајним резултатима Савеза и локалних удружења су издавање часописа „Дијализа”, одржавање едукативних форума, учешће у реализацији кампање за промоцију трансплантације „ПРОДУЖИ ЖИВОТ”, учешће у реализацији кампање „БУДИ ДОНОР-ПОСТАНИ ХЕРОЈ”, организовање предавања и едукативних скупова, хуманитарних акција и друго.

Skip to content