SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез слепих Војводине

Зачеци организовања слепих на територији Војводине настају насељавањем ветерана првог светског рата оштећеног вида у Ветерник, насеље поред Новог Сада, док је покрајинска организација слепих Војводине основана 1949. године.

Мисија Савеза је да својим члановима пружи све врсте помоћи у остваривању њихових интереса и задовољавању потреба, а све у циљу да се живот слепих и слабовидих особа учини садржајнијим, друштвено-корисним и достојним човека у савладавању тешкоћа којима су објективно изложене. Функцију председника Савеза слепих Војводине обавља Велибор Пилић.

У оквиру Савеза слепих Војводине постоји библиотека у којој слепе особе могу да остварују своје потребе за читањем, а на располагању су им књиге штампане Брајевим писмом и снимљене у звучној техници на компакт дискове.

Савез је био оснивач првe приватнe радио-станицe у Новом Саду „Пан радио”, која је прва на Балкану чији је оснивач инвалидска организација. Такође, друга радна јединица „Луј Брај” представљала је заштитну радионицу, а њен основни циљ био је запошљавање слепих и њихова професионална рехабилитација.

Настанак Библиотеке везује се за 22. април 1979. године када је тадашња Покрајинска конференција Савеза слепих Војводине донела одлуку о почетку њеног рада, полазећи од чињенице да слепи и слабовиди имају исте жеље и потребе за читањем као и остали грађани. Данас Библиотека Савеза слепих Војводине може да понуди својим читаоцима преко 5.500 наслова штампаних на Брајевом писму и у звучној техници, у преко 22.000 библиотечких јединица. Библиотека такође располаже и фондом звучних књига на мађарском језику. Посебна пажња придаје се млађим читаоцима, деци и омладини на школовању у редовним школама и специјалним одељењима за слепе. Услуге Библиотеке могу да користе слепи грађани Војводине и других делова Србије, као и грађани других земаља који говоре или разумеју српски језик.

С обзиром на све већи број корисника рачунара међу популацијом оштећеног вида, у Библиотеци Мр Омер Маринков покренута је онлине библиотека која омогућује својим члановима слушање садржаја преко интернета. Такође, покренута је и дигитална аудио-читаоница која читаоцу пружа могућност да одабране књиге преузме на екстерне меморијске уређаје.

Током протеклих седам деценија број локалних организација у оквиру Савеза се мењао, а данас Савез има 3.500 чланова окупљених у 13 локалних удружења која, уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, организују културне, спортске и едукативне активности, обезбеђују техничка помагала слепим особама, баве се описмењавањем касније ослепелих на Брајевом писму, оспособљавају слепе и слабовиде за рад на рачунару, затим за оријентацију у простору и самостално кретање и реализују друге активности, које за циљ имају побољшање социјално-економског положаја и социјалне сигурности слепих.

Skip to content