SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини

Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини основан је 2. априла 1967. године у Новом Саду под називом „Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини”. Чланови Оснивачке скупштине били су родитељи, стручњаци и друштвено-политички радници. Савез је неколико пута мењао назив, пролазећи кроз различите развојне фазе, од медицинског ка социјалном моделу инвалидности, од концепта милосрђа до концепта људских права, али је увек афирмисао удружења родитеља као партнере на пољу унапређење положаја особа са интелектуалним инвалидитетом.

До 1975. године у Војводини је основано 11 општинских друштава и два међуопштинска друштва, те се првобитно име Друштво за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини мења у Савез друштава за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини.

Једна од важнијих активности Савеза од самог оснивања је јачање и повезивање постојећих и формирање нових општинских организација, те тако у 2022. години Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама у АП Војводини окупља 26 чланица, а председник Савеза је Марко Кошутић.

На самом почетку, Савез је усмеравао своје активности на истицање проблема ментално недовољно развијених особа и на њихову заштиту, у смислу обезбеђивања образовања, медицинске и професионалне рехабилитације. Паралелно се реализују предавања и семинари за родитеље у циљу јачања њихових родитељских капацитета, а иницијативе Савеза, као базично родитељског удружења, истовремено израз су стварних потреба особа са интелектуалним инвалидитетом.

Улога Савеза је и да упознаје локалне организације и ширу јавност са међународним моделима и примерима добре праксе базираним на принципима инклузије. Данас се Савез залаже за инклузивно образовање, остваривање права особа са интелектуалним инвалидитетом у свим областима друштвеног живота, у складу са Конвенцијом о правима особа са инвалидитетом.

Током последњих неколико година у организацији Савеза реализован је низ обука за покретање услуга дневни боравак, лични пратилац детета, персонални асистент, становање уз подршку, предах за породице особа са инвалидитетом, те 6 удружења – чланица Савеза пружа 10 лиценцираних услуга социјалне заштите

Својим дугогодишњим опредељењем и ангажовањем да унапреди положај особа са интелектуалним инвалидитетом Савез је важан социјални актер у реформским процесима. У свему томе значајну подршку Савезу и локалним удружењима пружа Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом који подржава реализацију активности Савеза и локалних удружења путем конкурса за унапређење положаја особа са инвалидитетом у Републици Србији, те су најзначајнија постигнућа Савеза:

 • оснивање 26 локалних удружења на територији АП Војводине,
 • оснивање првих библиотека играчака за децу са сметњама у развоју у оквиру удружења чланица Савеза,
 • лиценциране услуге социјалне заштите у локалним удружењима – лиценцирано 10 услуга,
 • покретање саветовалишта за родитеље и породицу у свим удружењима чланицама,
 • одржавање „Мини олимпијаде” – спортске манифестације на којој учествује велики број удружења чланица Савеза,
 • одржавање „Еко кампа” – инклузивне активности Удружења за помоћ МНРО „Бисер”,
 • покретање кровног саветовалишта за особе са интелектуалним инвалидитетом, родитеље и стручњаке које функционише у оквиру Савеза,
 • израђен стратешки план за период од 2022. до 2025. године којим су дефинисани следећи циљеви:
 • професионализација и позиционирање Савеза (повећање видљивости и јачање капацитета Савеза; јачање капацитета удружења чланица и унапређење финансијске одрживости) и
 • допринос стварању приступачног окружења за особе са интелектуалним инвалидитетом (повећање видљивости, препознавање и уважавање особа са интелектуалним инвалидитетом и стварање приступачног контекста за остваривање права особа са интелектуалним инвалидитетом),
 • покретање иницијативе за препознавање питања когнитивне приступачности.
Skip to content