SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије

Савез удружења за помоћ ментално недовољно развијеним особама Србије представља кровну организацију која окупља удружења грађана на територији Републике Србије основана са циљем подршке и помоћи особама са сметњама у менталном развоју и њиховим породицама.

 

Савез заступа интересе и права особа са интелектуалним тешкоћама и њихових породица, истовремено радећи на унапређењу квалитета живота и стварању услова за развој услуга у заједници и њихово социјално укључивање у друштвену средину.

Прва иницијатива за оснивање организације – Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама у Србији настала је 1959. године у помоћном одељењу Основне школе „Жарко Зрењанин” у Београду, када је наставни кадар ове школе, заједно са родитељима ученика, захтевао боље услове рада.

На састанку стручњака и родитеља, одржаном 18. фебруара 1961. године постављени су темељи организације, а оснивачка скупштина првог Друштва за помоћ ментално недовољно развијеним особама одржана је на Правном факултету у Београду, 21. маја 1961. године. Године 1969. Друштво прераста у Савез друштава, а на основу препознатих потреба формирају су општинске и међуопштинске организације.

Данас Савеза окупља 53 организације са територије Србије, а председник је Зоран Димитријевић.

Уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, као кровна организација, Савез подстиче и пружа подршку локалним организацијама у Србији у правцу успостављања и развијања различитих услуга чији је општи циљ укључивање особа са интелектуалним тешкоћама и њихових породица у своје заједнице. Двадесетак локалних удружења, чланица Савеза, пружаоци су услуга дневног боравка, помоћи у кући, личног пратиоца, породичног саветника, што значи да ове организације испуњавању структуралне и функционалне стандарде за пружање услуга социјалне заштите, имају лиценце за рад, те су равноправни актери у систему социјалне заштите по квалитету стручног рада.

Уз подршку ресорног министарства, Савеза реализује бројне активности, од социохуманитарног и саветодавног рада, до едукација, непосредног рада са члановима, организације разичитих окупљања, манифестација и сл.

Такође, традиционално се организују и активности препознатљиве јавности, као што су Мала школа за родитеље и Акциони дане родитеља и стручњака. Програм Мала школа за родитеље, са традицијом дугом 4 деценије, доприноси функционалном оснаживању породице у првим годинама сусрета са дететовом дијагнозом. Кроз овај програм прошао је велики број родитеља, деце и ангажованих стручњака и волонтера.

Ослушкујући потребе деце, младих, одраслих, њихових породица, Савез је реализовао бројне пројекте и програме. Програм рада Савеза обухвата најразличитије стимулативне и инклузивне програме активности, од креативних, едукативних и радно окупационих радионица до манифестација, кампања, кампова, програма ране интервенције, психосоцијалне подршке. Идућу у корак са временом, Савез и локална удружења су транспарентни и видљиви и у виртуелном свету, кроз своје сајтове, друштвене мреже и медијске садржаје свих облика.

Чланови појединих локалних удружења учествовали су на различитим манифестацијама и такмичењима и представљајући Републику Србију на најбољи могући начин освојивши већи број медаља.

Радови корисника многих локалних удружења који настају у оквиру програма радне окупације, арт и креативних радионица, достигли су висок ниво квалитета, а рукотворине се излажу се на традиционалним манифестацијама, скуповима, сајмови стваралаштва.

Skip to content