SRBIJA BEZ BARIJERA

Форум младих са инвалидитетом Србије

Форум младих са инвалидитетом Србије основан је 21. децембра 2010. године од стране четири организације, и то Форума младих са инвалидитетом Београд, Форума младих са инвалидитетом Нови Сад, Форума младих са инвалидитетом Крагујевац и Форума младих са инвалидитетом Трстеник. Савез је основан са жељом да допринесе друштвеном укључивању особа са инвалидитетом, заступањем и промовисањем људских права, кроз успостављање међусекторских партнерстава, изградњу и јачање неопходних људских и других ресурса и капацитета. Накнадно, у рад Савеза укључило се Удружење станара дома за одрасла инвалидна лица и Удружење грађана Једнаки. Председник Форума је Јасмина Мајсторoвић Пивљаковић.

Задатак форума је да афирмише положај особа са инвалидитетом у оквирима модерне социјалне политике, посматрајући особу са инвалидитетом као личност са свим правима и потребама. Једнаке могућности за све, укључујући право и на различитост, равноправности особа са инвалидитетом и њихово пуно учешће у друштву је оно чему Форум тежи.

Савез и његове чланице су успешно реализовале преко 100 пројеката, са више од 10.000 директних корисника, који доприносе развоју инклузивног друштва на локалном, регионалном и националном нивоу. Савез представља и заступа интересе особа са инвалидитетом у неколико области (образовање, запошљавање, култура, приступачност, предузетништво, социјална политика и социјална заштита), омогућавајући побољшање положаја особа са инвалидитетом и креирање једнаких могућности.

Визија Форума је друштво равноправних и активних грађана у коме су особе са инвалидитетом оснажене да самостално живе и одлучују.

Skip to content