SRBIJA BEZ BARIJERA

Инвалидски стрељачки савез Србије

Инвалидски стрељачки савез Србије (ИССС), основан 26. фебруара 2007. године, је Савез свих клубова, организација и секција особа са инвалидитетом који се баве стрељаштвом особа са инвалидитетом у Републици Србији.

Основни циљ Савеза је унапређење развоја стрељаштва особа са инвалидитетом, популаризација и омасовљење стрељаштва, заштита интереса стрелаца, социјализација и укључивања особа са инвалидитетом у друштвене активности, систематизација рада и доношење јединствених правила такмичења, обједињавање свих стрељачких клубова, организација и секција, као и пружање помоћи за успешно бављење стрељаштвом, без обзира на врсту инвалидитета.

Савез чини 12 основних стрељачких организација особа са инвалидитетом (4 стрељачка клуба који су редовни чланови и 8 спортских удружења) са преко 170 регистрованих стрелаца са инвалидитетом.

Савез организује и реализује лигу особа са инвалидитетом Србије серијском ваздушном пушком екипно и појединачно, у сарадњи са Савезом параплегичара и квадриплегичара Србије, која има за циљ рекреативно бављење параолимпијским стрељаштвом, масовност и популаризацију стрељаштва, као и социјализацију особа са инвалидитетом кроз редован систем такмичења; лигу особа са инвалидитетом Србије стандардном ваздушном пушком и ваздушним пиштољем, која представља основ и базу за избор репрезентативаца и наступ на Међународним такмичењима; финале купа особа са инвалиидтетом Србије серијском ваздушном пушком екипно и појединачно и државна првенства ваздушним и малокалибарским оружјем екипно и појединачно у свим дисциплинама Националног и Међународног програма.

Такође, Савез израђује потребне нормативне акте, ради на побољшању материјалне базе и свих услова за бављење стрељаштвом, обезбеђује услове за стручно оспособљавање и школовање кадрова, селектује и ради са најперспективнијим стрелцима, укључујући и наступ стрелаца на међународној сцени.

Међу најзначајнијим достигнућима Савеза су формирањенових стрељачких организација, јединствен систем правила и такмичења, значајно повећан бој особа са инвалидитетом које се рекреативно баве стрељаштвом, уклањање архитектонских баријера на постојећим стрелиштима широм Србије и уважавање потреба особа са инвалидитетом приликом израде нових, заокружен систем развоја, обуке и напредовања стрелаца са инвалидитетом у оквиру Савеза, велики број спортских стручњака у склопу Савеза са завршеним стручнимоспособљавањем и положеним испитима (тренери и судије), углавном особе са инвалидитетом и друго.

Чланови Савеза, стрелци са инвалидитетом, до сада су на међународној сцени успели да остваре изузетне резултате. Освојено је више од 100 медаља на међународним такмичењима, од тога 6 медаљa на Параолимпијским играма, 11 медаљa на 4 Светска првенства, 19 медаља на Европским првенствима, Светским куповима и Интернационалним oпен такмичењима.

У својим редовима Савез има више такмичара који су били Светски рекордери и једног који је и дан данас апсолутни светски рекордер и у основном програму и у финалу. Савез у остваривању својих циљева успешно сарађује са свим релевантним организацијама и институцијама на територији републике Србије и у окружењу.

Skip to content