SRBIJA BEZ BARIJERA

Републичко удружење студената са хендикепом

Републичко удружење студената са хендикепом је организација цивилног друштва која је плод дугогодишњег рада три организације на подручју Крагујевца, Ниша и Београда. Ове три организације градиле су више од десет година и још увек граде, пут који води ка толерантнијем друштву и окружењу у ком се поштују различитости, а дискриминација је сведена на минимум. Савез је основан 30. новембра 2010. године са идејом да се на националном нивоу промовише положај младих и студената са хендикепом, као и младих из других осетљивих друштвених група.

Захваљујући, пре свега, Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектору за заштиту особа са инвалидитетом, током 12 година рада, Савез је на различите начине подржао преко 500 студената са хендикепом који су уписали жељени факултет или високу школу. Подршка је најактивнија у Београду, Крагујевцу, Нишу, а у последње две године и у Ужицу и Параћину. Једно од најзначајних постигнућа Савеза је социјализација чланова и пружање подршке на свим нивоима, како би се што лакше укључили у друштво, академску заједницу и животне токове.

Савез тренутно окупља 6 организација из Београда, Ниша, Крагујевца, Ужица и Параћина, а функцију председника обавља Срђан Мршчевић.

У организацији Удружења за младе и студенте са инвалидитетом, а под покровитељством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, од 19. до 21. августа 2022. године у Врхпољу одржана је 16. Међународна регата за особе са инвалидитетом.

На пловидби је било 55 учесника, од тога 45 из Србије и 10 из Тузле (БиХ) са 7 чамаца.

Шеф Одсека за заштиту и унапређење положаја особа са инвалидитетом у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Марија Ристић Марков присуствовала је догађају и примила је захвалницу за досадашњу сарадњу и подршку у организацији регате од председник Удружења за младе и студенте са инвалидитетом Ивана Милетића.

Skip to content