SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез глувих и наглувих Војводине

Савез глувих и наглувих Војводине је друштвено-хуманитарна организација која брине о особама оштећеног слуха од рођења, па током целог њиховог живота. Кроз историју, глуви су се укључивали у многобројне покрете и били равноправни учесници у свим друштвеним збивањима, зачеци оснивања Савеза датирају још из 1946. године када је одржанаОснивачка скупштина повереништва Удружења дефектних слухом за Војводину.

Временом се деловање за доборбит глувих интензивира, проширује, добија нове организационе форме, а појачава се и рад са глувима кроз разне форме и активности.

Сходно новој организационој структури државне управе, дошло је и до реорганизовања друштвених организација, па и Савеза глувих у целини, па је тако 8. новембра 1953. године дошло до одржавања Оснивачке скупштине Покрајинског одбора Савеза глувих Војводине.

На тај начин је читава територија Војводине била покривена основним организацијама Савеза глувих које су почеле да преузимју старање о глувима, ангажују органе државне управе све више за питања глувих, помажу им у решавању појединих проблема и настоје да се социјална заштита ове категорије грађана подигне на виши ниво.

Данас функцију председника Савеза обавља Срђан Владисављевић, а уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, у свим општинским и међуопштинским организацијама на територији Војводине доступан је преводилачки сервис и ангажовани су тумачи. Друштвене мреже и савремени медији комуникације омогућавају глувим особама већу информисаност и укључивање у све свере друштвеног живота.

Чланство Савеза највише се истицало у спортским активностима у којима су постизале завидне раезултате. Резултат су бројне освојeне медаље, пехари и насловне стране. Особе оштећеног слуха због самог свог сензорног оштећења поседују изразите таленте када је у питању израда рукотворина. Такође, међу глувим особама има и сликара аматера, који неизговорене речи, емоције и тишину преносе на платно.

Skip to content