SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез инвалида рада Србије

Савез инвалида рада Србије основан је 15.10.1976. године, а данас делује и ради кроз једну покрајинску, девет окружних, 125 градских и општинских организација и 1.500 месних одбора.

Савез инвалида рада Србије на социјално-хуманитарним принципима остварује циљеве из области заштите и побољшања услова живота радно активних инвалида рада и корисника инвалидских пензија у Републици Србији, а ради задовољавања њихових појединачних и заједничких интереса.

Задаци и циљеви Савеза су да реализацијом различитих активности побољша положај особа са инвалидитетом, али и да унапреди нормативни оквир у области заштите особа са инвалидитетом.

Визија Савеза је буде синоним за друштвену организацију са социјално – хуманитарним циљевима за остваривање и заштиту интереса чланова – инвалида рада борећи се боље услова рада као предуслов за смањење настанка инвалидности, заштиту социјалних и других права особа са инвалидитетом, остваривање и јачање узајамности и солидарности, продуктивно запошљавање инвалида рада и других лица са инвалидитетом, што претпоставља преквалификацију, доквалификацију и отварање заштитних радионица и радионица мале привреде, у којима могу радити инвалиди рада и друго.

Председник Савеза Божидар Цекић је више од 35 година присутан и посвећен хуманитарним активностима у Савезу инвалида рада Србије и другим организацијама и удружењима која се старају о особама са инвалидитетом. За досадашње несебично залагање и хуманитарни рад у оквиру Савеза инвалида рада Србије и успешно заступање ове организације пред другим институцијама у Србији, добијао је бројна признања и захвалнице од покрајинских, градских и општинских организација инвалида рада Србије. Указом председника Републике Србије Александра Вучића, поводом дана државности 2022. године Божидар Цекић одликован је Златном медаљом за заслуге у области јавних и хуманитарних делатности.

Skip to content