SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез инвалида рада Војводине

Савез инвалида рада Војводине основан је 31.01.1964. године и до данас активно делује на територији целе Војводине, док 32 локалне организације у саставу Савеза остварују постављене циљеве на територији своје општине.

Савез инвалида рада Војводине и локалне организације у саставу, реализују различите активности које, пре свега, имају за циљ да се чланство окупи у заједничкој реализацији активности, као што су креативне и уметничке радионице, спортске активности, едукације, организовање традиционалних манифестација и слично, што им омогућава да се у зависности од интересовања изразе на различите начине.

Председник Савеза Стана Свиларов годинама је посвећена хуманитарним активностима залажући се да се законски што квалитетније уреди област инвалидског осигурања, обезбеди ефикасна заштита и унапреди положај инвалида рада.

Током вишедеценијског постојања Савез инвалида рада својим деловањем континуирано доприноси развоју и промоцији организација особа са инвалидитетом и јачању сарадње са доносиоцима одлука и другим партнерима. Посредством својих представника активно учествује у унапређењу закона, стратегија и планова на покрајинском и републичком нивоу

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектор за заштиту особа са инвалидитетом настоји да различитим механизмима и мерама допринесе још бољој партиципацији, равноправнијем положају и пуноправнијем учешћу инвалида рада у друштвеном животу.

Skip to content