SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез кошаркаша у колицима Србије

Савез кошаркаша у колицима Србије основан је 21.07.2004. године као савез клубова кошаркаша у колицима Србије, ради организованог бављења кошаркашким спортом и остваривања посебних и заједничких интереса и потреба у области кошарке у колицима.

Савез је основан удруживањем седам клубова, а сада у свом саставу има четири клуба. Савез је национални грански спортски савез, једино надлежан да организује и уређује кошарку у колицима Републике Србије за мушкарце и жене.

У остваривању својих циљева и задатака и обављању спортских активности и делатности Савез самостално уређује своју унутрашњу организацију и рад, доноси и реализује програме развоја спорта, учествује у спортским такмичењима, организује спортска такмичења и остварује друге циљеве и задатке, у складу са својим општим актима.

Удруживањем и деловањем у клубовима кошаркаша у колицима и удружењима, играчи, тренери, судије и други кошаркашки посленици, остварују заједничке циљеве и задатке на развоју кошарке у колицима, а у складу са основним принципима које су усвојили и прихватили личним изјашњавањем или путем представника у одговарајућим форумима.

 

Циљ Савеза је да својим деловањем доприноси развоју, афирмацији и промоцији кошарке у колицима у Републици Србији као спорта значајног за инклузију особа са инвалидитетом; обезбеђује услове за развој и унапређење врхунских спортских резултата у кошарци у колицима, на свим нивоима такмичења, како у земљи тако и у иностранству; промовише образовну и васпитну функцију спорта, фер плеја, разумевања, толеранције и одговорности кроз бављење кошарком у колицима и спортом уопште и обавља спортске активности и делатности у складу са Законом о спорту, спортским правилима Савеза и Статутом.

Један од највећих успеха Савеза је освојена сребрна медаља на Европском првенству Ц дивизије 2019. године у Софији. Репрезентација Србије је 2021. године учествовала први пут на Европском Првенству Б дивизије и заузела 7 место, док је 2022. године Европско првенство Б и Ц дивизије организовано у Сарајеву, где је репрезентација Савеза испала из Б дивизије и освојила златну медаљу као првак Ц дивизије.

Skip to content