SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез организација ампутираца Србије

Освивање Савеза иницирале су локалне организације Феникс-плус-Бечеј и ДИП-С Кикинда 2009. године, а Оснивачкој скупштини присуствовало је 12 локалних организација. Председник Савеза је Стеван Марков.

Основни циљ оснивања Савеза је заштита и унапређивање социјално – економског положаја особа са ампутацијама у Србији. Основни задаци Савеза су покретање иницијативе и предузимање мера код надлежних органа, организација и институција за што бољу и адекватнију заштиту особа са ампутацијама у њиховим настојањима да буду равноправни са осталим грађанима у друштву.

Поред наведеног, Савез настоји да развије сарадњу са другим организацијама особа са инвалидитетом у Републици Србији ради размене искустава или заједничког деловања.

Систематско и континуирано праћење материјалног и друштвеног положаја особа са ампутацијама је такође један од задатака Савеза, а оно чему Савез тежи је и покретање иницијативе за развој служби за подршку особама са ампутацијама.

Skip to content