SRBIJA BEZ BARIJERA

Савез организација бубрежних инвалида Војводине

Оснивачка скупштина Удружења дијализираних, трансплантираних и хроничних бубрежних болесника Војводине одржана је 9. јуна 1985. године, што представља први облик удруживања бубрежних инвалида на територији Војводине.

Данас Савез бубрежних инвалида Војводине окупља удружења која су временом повећавала број, а основна област деловања је удруживање локалних организација и заједничко наступање. Активности Савеза усмерене су на здравствену, социјалну и правну заштитну, образовни, едукативни и културни рад. Тренутно Савез окупља 7 локалних удружења, а функцију председника обавља Радослав Јовичић.

Током година Савез је у свом раду акценат стављао на информисање и обуку чланства, те у штампаном издању информатора „Нефро” обрађује најзначајније теме из области које су везане за хемодијализу и уједно презентује рад локалних удружења.

Поред информатора који читаоцима пружа квалитетне информације, уз подршку стручних сарадника, Савез је приредио и бројна друга значајна штампана издања, попут књига, билтена, брошура у којима су обрађене теме од изузетне важности за све нове дијализиране, али и оне који желе увек да знају више.

У оквиру емисије „Мала школа дијализе”, која је доступна на youtube каналу Савеза, такође се обрађују значајне теме у вези са хемодијализом чиме је омогућено информисање широког круга корисника интернета. Једнако важна активност Савеза је организовање радионица које омогућавају активацију чланова и њихово укључивање у друштвени живот.

Skip to content