SRBIJA BEZ BARIJERA

Сунцокрет - Савез за церебралну и дечју парализу Војводине

„СУНЦОКРЕТ” – Савез за церебралну и дечију парализу Војводине основан је 1998. године на иницијативу удружења за церебралну и дечију парализу из Кикинде, Новог Сада и Сомбора, која су тада постојала на територији Војводине. Први председник Савеза био је Љубомир Радовић, а данас функцију председника обавља Ружица Гаруновић. Савез чини 11 удружења са територије Војводине, а укупан број чланова је 1.043.

Од изузетне важности за чланове Савеза су едукације и трибине које се одржавају дуги низ година у циљу изналажења решења на бројна питања актуелна за особе са последицама церебралне и дечије парализе, као и њихове породице. Едукације и трибине, као и покрајинска такмичења која особама са инвалидитетом омогућавају да искажу таленате које поседују, Савез реализује уз подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Сектора за заштиту особа са инвалидитетом, борећи се тако против дискриминације и за побољшање видљивости особа са инвалидитетом у друштву.

Под покровитељством Министарства и Секотра, Савез издаје часопис „СУНЦОКРЕТ” од 2007. године. Часопис излази два пута годишње, а његов значај, поред информативно-едукативног карактера, огледа се и у активирању самих особа са последицама церебралне и дечије парализе да дају свој допринос у изради часописа. Како би приступ часопису омогућили што већем броју корисника, поред штампаног издање се објављује и електронски на сајтовима www.novinarnica.net и www.cerebralna.rs.

Skip to content