SRBIJA BEZ BARIJERA

Спортски савез инвалида Војводине

Спортски савез инвалида Војводине основан је под називом Савез за спорт и рекреацију инвалида Војводине на предлог Иницијативног одбора на седници одржаној 5. септембра 1965. године у Белој Цркви.

Спортска активност ратних и мирнодопских војних инвалида датира још из 1953. године када су формираne прве комисије за спорт инвалида са задатком да раде на развоју и омасовљењу спорта међу инвалидима, а у циљу њихове рекреације. Од тада, па до оснивања Савеза 1965. године, спорт ратних и мирнодопских ратних инвалида знатно je омасовио и постао саставни део редовних активности.

У периоду до оснивања Савезаодржана су бројна такмичења и сусрети у разни спортским дисциплинама и постигнути су значајни резултати на пољу психо-физичке рекреације ратних и мирнодопских војних инвалида. У спортске активности накнадно су се укључили и инвалиди рада, слепи и слабовиди и друге особе са инвалидитетом.

Тако је најбоље решење за даљи успешан рад на рекреацији инвалидних лица у Војводини било оснивање Савеза за спорт и рекреацију инвалида Војводине који би окупио све заинтересоване особе у циљу постизања што бољих резултатау оквиру Савеза организација за физичку културу Војводине.

Одлука о формирању Савеза као специфичне, самосталне спортске организација у оквиру Савеза организација за физичку културу Војводине, донета је на оснивачкој скупштини. Промена назива Савеза за спорт и рекреацију инвалида Војводине у Спортски савез инвалида Војводине извршена је 29. јануара 1996. године, а 1997. године трансформише се у Савез организација у области спорта са статусом удружења грађана.

Спортски савез инвалида Војводине окупља особе са инвалидитетом са територије АП Војводине без обзира на пол, узраст и категорију инвалидности који могу и желе да се баве спортско рекретивним активностима. Тренутно Савез окупља 12 чланица, а функцију председника обавља Милорад Килибарда.

Савез је у претходним годинама постигао значајне резултате, а такмичари из Војводине, у саставу екипа и појединци, који су наступали за Савез за спорт и рекреацију инвалида Југославије и Спортски савез инвалида Србије, постизали су врхунске резултате у стоном тенису, седећој одбојци, голбалу, атлетици, стрељаштву. Захваљујући постигнутим резултатима, велики број особа са инвалидитетом носиоци су националних признања.

Skip to content